Resultater Langrenn

Sluttresultat PM 2021/22

Sluttresultat PM 2021/22

Jeg ville takke alle som på en eller annen måte har bidratt i årets PMsesong. En spesiell takk til juryen som nok et år har stilt opp og ført en fin tradisjon videre.
Det er i alt 28 personer som er på poenglista. Dette synes jeg er bra, men jeg skulle ønske at vi kunne få med flere i trimklassen.
Nå nærmer det seg 3 km og gåsesong. De fleste av oss treffes nok der.

Poengliste sesongen 2021/22

Karin Braathen.               140
Jan Gunnar Braathen.   140
Arne Braathen.                132
Jan Wolther.                     126
Freddy Olsen.                  116
Svein Wanberg.                99
Bjørn Aastebøl.                 77
Pål Baltzersen.                  72Inger P Braathen.             62
Terje Olstad.                      50
Bjørn Lauglo.                     47
Terje  Lassesen.               42
Per Nymoen.                     41
Ole Knut Westli.               36
Jan Tunaas.                      34
Egil Kjos.                            31
Per Jonny Johansen.      23
Åge Sjøberg.                     11
Storm Lønnqvist.             10
Eva   Ballo.                         10
Birger Ledang.                 10
Ole Aalen.                         10
Lisbeth Sjøberg.               5
Wenche Hareide.             5
Frode Langaker.               4
Karin Langaker.                 2
Eirik Afdal.                          2
Kjetil Bratlie.                       2

Vi sees igjen til nye PM i 2022/23
Arne B