Resultater Langrenn

PM sesongen 2023-2024

Det har vært en særdeles vellykket sesong for oss PM løpere. En stor takk til alle som bidrar i miljøet. Vinteren har vært fin fra slutten av oktober. Vi har derfor fått til noen løp utenfor kunstsnøarenaene. Frammøte har vært gledelig stort. Det har kommet noen nykommerere som har hevet nivået betraktelig. Jeg vurderer om vi neste år skal innføre en klasse over 75 år. Vi da få en mer rettferdig poengfordeling. Dette kan vi snakke om utover høsten. Vi har nå deltagere med et aldersspenn på 20 år. 
For neste år ønsker jeg meg at enda flere trimmere kan møte opp. Ros til dere som stiller opp i denne klassen. Vi får rekruttere flere til neste sesong. I alt var det 31 stykker som fikk poeng. Det er fem flere enn i fjor.

Årets PM mester ble Tom Andresen. Jan Wolther og Karin Braathen er de to andre på pallen. Gratulerer til disse og til alle dere andre poengsankere.

Her er årets poengliste ved sesongslutt.

Tom Andresen                145 p
Jan Wolther                    129 p
Karin Ø Braathen           125 p 
Arne Braathen                122 p
Inger P Braathen             105 p
Freddy Olsen                     96 p
Per Nymoen                      87 p
Jan Gunnar Braathen        87 p
Pål Baltzersen                   80 p
Bjørn Aastebøl                  76 p
Jan Tunaas                         63 p
Rune Sørheim                   60 p
Morten Stabell Hansen     49 p
Kjetil Bratlie                     48 p
Bjørn Lauglo                     46 p
Egil Kjos                           43 p
 Eli Alfnes                         42 p
Rolf Arne Holund             42 p
Terje Lassessen                 39 p
Terje Olstad                       38 p
Åge Sjøberg                       35 p
Svein Wanberg                   35 p
Frode Langaker                  35 p
Ole Knut Westli                 26 p
Wenche Hareide                 20 p
Storm Lønnquist                20 p
Nina Holvik                       19 p
Lisbeth Sjøberg                  15 p
Sten Erik Hammerquist      14 p
Edith Johansen                     5 p
Per Jonny Johansen              5 p

Jeg ser alerede fram til neste PM sesong.
Arne B