Hver lørdag framover mot høsten vil det, for den som ikke vet det, bli arrangert Lørdagsløp fra Danseplassen. Danseplassen er et gammelt navn på den lille løkka som ligger ca 100 m. inn i Lysløypa regnet fra snuplassen på toppen av Stovnerbakken. Lørdagsløpet har vært arrangert hvert år siden 1964. På grunn av utbyggingen i Stovnerområdet har fire løyper blitt benyttet. Løypene har variert mellom, 4 km, 2 km, og to ulike 3 km lange løyper. Dagens løype er ca 3 km. Deltagerantallet har variert mye. På det meste har det vært med 96 stykker. Det til tross for at det aldri har vært snakk om premiering. Kjente løpere som Knut Kvalheim og Åge Galgerud har løpt. De siste årene har deltakelsen vært heller svak. Det er var i fjor bra om det deltok ca 10 stk. Flere av disse har imidlertid vært med siden starten i 1964. Lørdagsløpet er fin måte å trene hardt på. Det sporer til ekstra innsats når en flere sammen. Vel møtt til alle som vil delta i et uformelt og uhøytidelig 3 km langt ”Lørdagsløp”, hver lørdag fra Danseplassen, med start kl. 15.00. Frode Langaker