LØRDAGSLØPET   5/5 2012


Etter dugnad var løypa bra i de verste myrhøla.Vi har lagt ut impregnerte lemmer.

Nils       Rustad                9,00            12,12
Åge      Sjøberg             11,55            15,43
Svein   Wanberg           12,17            16,07
Bård    Wanberg           12,31            16,24
Odd     Hebæk               13,00            17,06
Erik      Myhre               13,14             17,23
Frode   Langaker          18,30            24,43

Tidtakere: Lasse og Storm