Bård             Wanberg           10,44            14,16

Rune             Wilhelmsen      11,38            15,23

Norvald         Mo                    12,05            15,59

Svein              Wanberg          13,17           17,20

Odd                 Hebækk           13,59            18,17

Funksjonærer;  Lasse  N         Ståle    S

Fint, varm vær, flotte  løpsforhold.