John Ivar Klever            11,11                    14,39

Rune Wilhelmsen          11,43                   15,23

Norvald Mo                     11,54                   15,45

Arne Ingelsrud               12,13                   16,11

Åge Sjøberg                     12,40                  16,38

Lars Vaggen Kanedal    13,48                   17,59

Siri Vaggen Kanedal      20,25                  27,04

Topp løpsforhold.

Tidtagere:  Svein Wanberg, Olav Nesheim, Lasse Næss.