1.  Mahad Awateh           11,02        14,20
2.  Lars Kanedal               11,30        15,13   Årsbeste.
3.  Rune Wilhelmsen       12,09        15,58
4.  Kåre Kristiansen         12,19        16,17
5.  Robin Rogg                   —–         16,45
6.  Jan Wolther                12,44        16,46
7.  Norvald Mo                 12,59        17,03
8.  Svein Wanberg           13,17        17,20
9.  Karin Braathen           13,33        17,49
10.Lillian Bjerkelien        14,45        19,26    Årsbeste.
11.Siri Kanedal                19,35        25,16
12.Terje Pettersen          21,45        28,30    Årsbeste.
13.Knut Erik W. Olsen    22,15        29,01
 
Fine løpeforhold, 23 grader.
 
Tidtagere : Olav Nesheim og Ole K. Westli.