Mor ten Grøan                  8,45                 11,29

Tobias Grøan,( 12år)       11,18                 14,47

Tommy Sjøberg                11,23                15,06

Arne Ingelsrud                 12,36                16,34

Kjell Kirkeby                     13,03               17,14

Svein Wanberg                 13,31                17,34

Erik Myhre                        14,57                19,41

Ole Knut Westli                16,36                21,26

Forhold : Fortsatt is i Lysløypa, men ellers veldig bra.

Tidtagere : Olav Nesheim, Lisbeth Myhre, Marit og Lasse Næss.