Rune Wilhelmsen                    12,00                 15,39

Arne Ingelsrud                         13,07                  17,02

Svein Wanberg                         13,10                  17,07

Odd Hebæk                               13,17                   17,33

Ole Knut Westli                        15,39                  20,35

Arild Olsen                                 ——                 28,17

Forhold:  Bra, selv etter litt regn.

Tidtager : Lasse Næss.