Rune   Wilhelmsen             11,48          15,08

Brikt    Jørgenrud                11,48          15,14       Årsbeste

Norvald    Mo                        12,15           16,05

Bra vær .   Bra løpsforhold

Funksjonærer: Lasse Næss     Olav  Nesheim    Svein  Wanberg