3,3 km. 8,8 km. 12,1 km
Kristian Braathen. 12,48. 36,56. 49,25

Shaher Kahn. 14,06. 40,58. 55,38

Bård Wanberg. 15,04. 42,45. 58,17

Ola Mo. 14,37. 43,44. 59,07

Jonas B. Johnsen. 15,15. 44,31. 60,05

John Ivar Klever. 14,46. 44,40. 62,02

Åge Sjøberg. 18,03. 52,11. 70,20. ( over 60 år)

Lars Kanedal. 16,04. 51,25. 72,00

Henrik Clouman. 17,40. 55,05. 76,18

LØP. FEIL :

Rune Wilhelmsen. 15,42. 43,30. 58,57

Tor Mo. 15,42. 43,30. 58,57

Mats Jensen. 15,42. 43,30. 58,57

OVER 60 ÅR :

Karin Braathen. 18,03. 53,01

Inger Braathen. 19,36. 58,27

Jan Gunnar Braathen. 14,59. 43,03

Svein Wanberg. 18,03. 50,04

Norvald Mo. 17,42. 57,46

Forhold : Kaldt, men greit løpevær.