Resultater

Karin Braathen 31.08
Jan Gunnar Brathen 26.45
Arne Braathen        28.41    
Jan W Wolther        30.20 
Jan Tunaas              32.00
Freddy Olsen         33.30
Bjørn Aastebøl       34.11
Bjørn Lauglo          35.12 
Svein Wanberg       36.29
Pål Baltzersen         36.39
Åge Sjøberg        40.00
Terje Olstad            46.30


Turklasse

Inger Braathen
Per Nymoen
Lisbeth Sjøberg

Neste PM blir arrangert 18 januar. Da håper vi på at enda flere stiller.